Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2013

morup
1194 b09e
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacruelthing cruelthing
morup
Przypomnij sobie kim byłeś rok temu.
Zastanów się kim jesteś teraz.
Wyobraź sobie kim będziesz za rok.
Reposted fromrawwwr rawwwr viachica chica

July 05 2013

morup
Je­den naj­ważniej­szy człowiek za­wodzi, przes­ta­jesz ufać wszystkim. 
morup
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viacapibara capibara
morup
6145 8b97
Reposted frompiepszoty piepszoty viacapibara capibara
morup
1054 25e2 500
Reposted fromGeniusz Geniusz viacapibara capibara
morup
5915 6aec
Reposted fromfirefly31 firefly31 viacapibara capibara
5843 30e1
jajks!
Reposted fromarmadillo armadillo viacapibara capibara
morup
Reposted fromdotty dotty viacapibara capibara
morup
kurwa mać! tęsknię za nim. pomimo, że jest patologicznym kłamcą, że już tyle razy nam nie wyszło, że jesteśmy jak ogień i woda, ja po prostu... tęsknię.
— wszystko jest zbyt skomplikowane.
morup
Pachniesz trochę niebezpiecznie, kusisz aż za bardzo.
Reposted frommefir mefir viatake-care take-care
morup
6540 f30a
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viatake-care take-care
morup
w takie wieczory jak ten nie chcę się oszukiwać, że nie brak mi twych ust.
Reposted fromtake-care take-care
morup
dalej tęsknie
Reposted fromprzyjaciel przyjaciel viatake-care take-care
morup
8561 886c
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care
morup
Dziś jesteśmy tymi ludźmi, przed którymi ostrzegali nas rodzice.
— niestety.
Reposted fromwetryagain wetryagain viatake-care take-care
morup
7721 97df
BOŻE,JAKIE JA MAM MARZENIA..
Reposted fromcherry24 cherry24 viatake-care take-care
morup
To dupek i nienawidzę go z całego serca, ale to nie znaczy, że go nie kocham.
— Californication, Karen
Reposted frommissbrodka missbrodka viatake-care take-care
morup
4066 a8df
Reposted fromhomosuperior homosuperior viatake-care take-care
morup
napisz coś, cokolwiek
chcę się uśmiechnąć.
— zamyślenie.
Reposted fromcappucinoo cappucinoo viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl